Przejście z innej Jednostki Certyfikującej Drukuj

Zgłoszenie działalności

 • producent wypełnia zgłoszenie w dwóch egzemplarzach wpisując w sekcji IV nazwę i numer poprzedniej JC, a w sekcji V BIOEKSPERT Sp. z o.o. (PL-EKO-04), jeden egzemplarz wysyła do JC Bioekspert na adres biura, drugi egzemplarz zachowuje w dokumentacji,
 • wraz z wysłaniem zgłoszenia do JC Bioekspert producent dokonuje wpłaty zaliczki (bezzwrotnej) w wysokości 100,00 zł na numer konta PKO 73 1020 1068 0000 1802 0067 5330.
Zgłoszenie działalności - dokumenty

Zawarcie umowy

 • po wpłynięciu zgłoszenia i wpłacie zaliczki JC Bioekspert obejmuje producenta planem kontroli,
 • do producenta zostają wysłane dokumenty, tj. opis gospodarstwa, plan produkcji, rejestry, umowa wraz z cennikiem i inne informacje,
 • producent jest zobowiązany w terminie 7 dni do podpisania i odesłania umowy oraz kopii dokumentów z poprzedniej JC (m. in. ostatniego protokołu z kontroli, nałożonych sankcji, aktualnego certyfikatu), natomiast pozostałe dokumenty należy przesłać w terminie wskazanym przez JC Bioekspert.

Kontrola

 • JC Bioekspert przesyła do producenta rolnego przed kontrolą plan kontroli,
 • opłatę należy dokonać wg cennika zawartego w umowie (należy okazać inspektorowi podczas kontroli dowód zapłaty),
 • od 15 maja do 15 września każdego roku inspektorzy JC Bioekspert Sp. z o.o. przeprowadzają kontrole w gospodarstwach.
Kontrola - dokumenty

Certyfikacja

 • certyfikat jest wydawany na produkty rolnictwa ekologicznego,
 • po 12 miesiącach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty roślinne w okresie konwersji,
 • po dwóch latach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty z upraw jednorocznych,
 • po trzech latach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na uprawy sadownicze i wieloletnie.

Przekazywanie danych

 • JC Bioekspert zachowuje poufność danych oprócz tych, które jest zobowiązana przekazywać ustawowo,
 • jednostka certyfikująca ogłasza na stronie internetowej wykaz producentów ekologicznych i udostępnia wykaz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na wniosek zainteresowanego podmiotu,
 • do końca listopada bieżącego roku JC Bioekspert przekazuje Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania w rolnictwie ekologicznym na podstawie, którego są wypłacane płatności z tytułu udziału w działaniu "Rolnictwo ekologiczne",
 • do końca lutego następnego roku JC Bioekspert może składać korekty do ww. Wykazu.
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.