Bioekspert

Informacje o procedurze rozpatrywania skarg i odwołań

Skargi – „wyrażenie niezadowolenia innego niż odwołanie, przez jakąkolwiek osobę lub organizację, w stosunku do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej dotyczące działań tej jednostki, wymagające odpowiedzi.”

Klient może składać Skargi zawierające zastrzeżenia i uwagi dotyczące wszelkich czynności lub działań Jednostki Certyfikującej (w tym osób i podmiotów działających w jej imieniu) podjętych w ramach procesu certyfikacji.

Inne osoby i podmioty mogą wnosić skargi odnoszące się do zgodności wyrobów z wymaganiami certyfikacyjnymi.

Skargi na postępowanie Jednostki Certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. są przyjmowane bez ograniczeń czasowych w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie skargi następuje w terminie 30 dni.

Jeżeli skarga dotyczyła zgodności wyrobu z wymaganiami certyfikacyjnymi, o sposobie jej rozpoznania zawiadamia się również producenta, którego skarga dotyczyła, z wyjątkiem informacji udostępnionej przez klienta lub gdy uzgodniono to pomiędzy jednostką certyfikującą a klientem, pozostałe informacje traktowane są jako informacje zastrzeżone i poufne.

Jednostka certyfikująca przekazuje formalne powiadomienie skarżącemu się o wyniku i zakończeniu procesu postępowania ze skargą.

Odwołania

Klientom przysługuje prawo do odwołania od decyzji w sprawie certyfikacji. Odwołania należy składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie odwołania następuje w terminie 30 dni.

Jednostka Certyfikującej zawiadamia na piśmie wnoszącego skargę lub odwołanie o ich przyjęciu.

Jednostka Certyfikująca Bioekspert Sp. z o.o. zapewnia bezstronne rozpatrywanie skarg i odwołań.

Sprawy sporne związane z umową zawartą między Klientem, a Jednostką Certyfikującą Bioekspert Sp. z o.o. mogą być rozstrzygane na drodze prawnej przewidzianej dla tego rodzaju umów.

Adres biura:

BIOEKSPERT Sp. z o.o.
ul. Chocimska 13 / 12
00-791 Warszawa
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.