Bioekspert

Akty prawne

Dokumenty z tej kategorii można pobrać również ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

KategoriePliki

1 Import

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
Lista jednostek certyfikujących z krajów trzecich 21.01.2020
Ustawa o rolnictwie ekologicznym (Dz.Ust. z dn. 19 lipca 2019, pozycja 1353 08.01.2020
Jednolity tekst ustawy o rolnictwie ekologicznym ogłoszony w Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca 2019 roku, pozycja 1353.
Rozporządzenie nr 2018/1584 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 29.10.2018
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1584 z dnia 22 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2273 z dnia 8 grudnia 2017 r. 28.12.2017
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2273 z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. 27.10.2014
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich - wersja skonsolidowana z dnia 28.06.2014 / Komisja ustanowiła szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. 27.10.2014
- wersja skonsolidowana z 16.04.2014 / 5 września 2008 r. Komisja Europejska ustanowiła szczegółowe zasady wdrożenia powyższego rozporządzenia ogłaszając rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 27.10.2014
- wersja skonsolidowana z dnia 1.07.2013 / Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji i znakowania ekologicznej żywności.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. 08.08.2011
5 września 2008 r. Komisja Europejska ustanowiła szczegółowe zasady wdrożenia powyższego rozporządzenia ogłaszając rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 08.08.2011
Z dniem 1 stycznia 2009 roku weszło w życie nowe rozporządzenie 28 czerwca 2007 roku w sprawie produkcji i znakowania ekologicznej żywności.
Księga znaku logo rolnictwa ekologicznego UE 08.08.2011
Nowe rozporządzenie UE w sprawie żywności ekologicznej i rolnictwa: (WE) nr 834/2007 08.08.2011
nowa publikacja IFOAM Grupy UE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.