Bioekspert

Aktualności

Nominacja w Plebiscycie Ekologicznym Lista Organic Life TOP 50

Dorota Metera - Nominacja w Plebiscycie Ekologicznym Lista Organic Life TOP 50

Zapraszamy do głosowania!

https://www.youtube.com/watch?v=sL9_5vvBC30

 

Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy mające na celu wzmocnienie sektora rolnictwa ekologicznego

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne  konsultacje Planu Działania dla Rolnictwa  Ekologicznego. Ten sektor będzie grał ważną rolę w  Europejskim Zielonym Ładzie. Priorytetem Komisji jest zapewnienie, że  sektor rolnictwa ekologicznego ma wdrożone  właściwe narzędzia oraz dobrze funkcjonujące  ramy prawne, które są kluczowe do osiągnięcia  celu 25% powierzchni upraw ekologicznych. Na prośbę krajów członkowskich, Parlamentu  Europejskiego, krajów trzecich i innych  podmiotów, Komisja zaproponowała w dniu 4  września 2020 r. przesunięcie o rok dnia  stosowania nowego rozporządzenia, tj. z dnia 1 stycznia 2021 na 1  stycznia 2022.

Kliknij tutaj po więcej informacji

 
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/181 z dnia 15 lutego 2021 r.

 

W dniu 16 lutego 2021 r. Komisja Europejska  opublikowała Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/181 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

 Najważniejsze zmiany:

- wydłużenie do 31.12.2021 r. odstępstwa dotyczącego wprowadzania do gospodarstwa ekologicznego piskląt do produkcji mięsa w wieku do trzech dni oraz młodych kur do produkcji jaj w wieku do 18 tygodni,

- wydłużenie do 31.12.2021 r. odstępstwa dotyczącego stosowania do 5% nieekologicznych pasz białkowych w żywieniu drobiu i trzody chlewnej,

- zmiany załączników V i VIII.

 
Wytyczne GIJHARS

Na stronie internetowej GIJHARS https://ijhars.gov.pl/wytyczne-gijhars.html w dniu 11 marca 2019 r. opublikowano wytyczne dla jednostek certyfikujących wydane w latach 2015-2019. Są w nich informacje ważne dla wszystkich producentów, zwłaszcza dotyczące transportu oraz sklepów internetowych.

 
Informacja na temat funkcjonowania jednostki certyfikującej Bioekspert sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w czasie epidemii, a także w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników nasze biuro działa w systemie pracy zdalnej. Wszelkie sprawy załatwiamy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tak szybko, jak jest to możliwe. W tym okresie prowadzone są kontrole fizyczne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także kontrole zdalne za pomocą alternatywnych metod i narzędzi, w tym komunikacji elektronicznej.

Biuro na ul. Chocimskiej 13 lok. 12, 00-791 Warszawa do odwołania jest nieczynne dla interesantów.

Z poważaniem
Zarząd i pracownicy jednostki

 
BIOEKSPERT Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w Rolnictwie Ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

"Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów."

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie.

Skorzystanie z naszych usług powinno być poprzedzone przesłaniem "Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym" na adres naszego biura:

Bioekspert Sp. z o.o.
ul. Chocimska 13/12 
00-791 Warszawa

Po wpłynięciu „Zgłoszenia” do naszego biura otrzymacie Państwo dalsze informacje dotyczące podpisania umowy oraz zasad płatności i przeprowadzania kontroli. Dodatkowe informacje w zakładce Rozpoczęcie działalności i Przejście z innej JC.

W ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi oferujemy także kontrolę i certyfikację na inne standardy:

  • Rolnictwo biodynamiczne we współpracy z Demeter International e.V.
  • Standardy Rolnictwa Ekologicznego Soil Association we współpracy z SACL
  • Standardy Naturland we współpracy ze stowarzyszeniem Naturland e.V.
  • Standardy produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych ze znakiem "Knospe" Stowarzyszenia Bio Suisse.

 

Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji drogą elektroniczną

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości przesyłania przez jednostkę certyfikującą BIOEKSPERT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie korespondencji drogą elektroniczną, a w szczególności: faktur, decyzji pokontrolnych, certyfikatów, pism dotyczących certyfikacji i współpracy z jednostką certyfikującą.

 W tym celu należy wypełnić Oświadczenie dotyczące przesyłania korespondencji drogą elektroniczną oraz przesłać formularz do JC Bioekspert, (drogą pocztową bądź elektroniczną – w formie skanu wraz z podpisem).

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.