ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 biuro@bioekspert.pl

O nas

BIOEKSPERT Sp. z o.o.

Jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

RAMY PRAWNE

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007.

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie.

AKREDYTACJA

W ramach akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), prowadzimy kontrole oraz wydajemy certyfikaty zgodności.

UPOWAŻNIENIE

Bioekspert Sp. z o.o. posiada upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym.