ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

Naturland

Naturland

STANDARDY NATURLAND

We współpracy z niemieckim stowarzyszeniem Naturland e.V. oferujemy inspekcję na standardy Naturland. Stowarzyszenie Naturland e.V., które liczy 53 000 członków jest jednym z największych stowarzyszeń rolnictwa ekologicznego. Stowarzyszenie Naturland założone w 1982 r., dziś jest jedną z ważniejszych organizacji na świecie promujących rolnictwo ekologiczne.

JAK PRZEBIEGA PROCES CERTYFIKACJI?

  • Wymiana informacji: po wymianie informacji i podjęciu decyzji przez producenta o zgłoszeniu się do Naturland, producent jest kontrolowany na zgodność ze standardami Naturland.
  • Inspekcja: Naturland powierza inspekcję niezależnym jednostkom certyfikującym. Celem inspekcji jest dokładny opis procesu, przechowywania, transportu i oznakowania. Wyniki są zawarte w raporcie z inspekcji.
  • Certyfikacja: stowarzyszenie Naturland przekazuje do komitetu ds certyfikacji raport z inspekcji, wraz z dodatkowymi danymi i informacjami na temat producenta. Komitet ds certyfikacji podejmuje decyzję o przyjęciu i certyfikacji nowego producenta jako członka Stowarzyszenia Naturland.

Jeśli potrzebujecie Państwo wyjaśnień przy wypełnianiu zgłoszenia, prosimy uprzejmie o kontakt z naszym biurem email: [email protected] lub tel. (22) 825 10 78 lub bezpośrednio z Naturland e.V. email: [email protected] lub tel.: +49 89 89 80 82 – 0, Fax: +49 89 89 80 82 – 90