ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

Wykaz certyfikatów

Wykaz certyfikatów wydanych od dnia 1 stycznia 2023 r. przy użyciu zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego

(system TRACES) dostępny jest na stronie internetowej:

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index