Bioekspert

Aktualności

Wytyczne GIJHARS

Na stronie internetowej GIJHARS https://ijhars.gov.pl/wytyczne-gijhars.html w dniu 11 marca 2019 r. opublikowano wytyczne dla jednostek certyfikujących wydane w latach 2015-2019. Są w nich informacje ważne dla wszystkich producentów, zwłaszcza dotyczące transportu oraz sklepów internetowych.

 
Nowe wzory wniosków o odstępstwa

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2019 r. GIJHARS wprowadził nowe wzory wniosków o odstępstwa. Wzory wniosków są dostępne na stronie:
http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/odstepstwa.html

 
Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 889/2008

W dniu 22 października 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie nr 2018/1584 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008.
Najważniejsze zmiany m.in.:

  • przedłużenie możliwości wprowadzania do gospodarstwa ekologicznego młodych kur nieekologicznych w wieku do 18 tygodni do produkcji jaj do 31 grudnia 2020 r.,
  • przedłużenie stosowania w żywieniu drobiu i trzody chlewnej maksymalnie 5 % nieekologicznych pasz białkowych do 31 grudnia 2020 r.
  • zmiany załącznika I, II i VIIIa. Załącznik I i II otrzymują nowe brzmienie.
 
Niedostępność telefonu stacjonarnego

Szanowni Państwo,

Ze względów technicznych numer telefonu stacjonarnego jest nieczynny do odwołania. Prosimy kontaktować się wyłącznie za pomocą numerów komórkowych:

tel. kom: +48 509 535 583
tel. kom: +48 509 217 354

 
BIOEKSPERT Sp. z o.o. Jednostka Certyfikująca w Rolnictwie Ekologicznym

Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji oraz posiadająca upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym w zakresie ekologicznej uprawy roślin i utrzymania zwierząt, produktów przetworzonych (przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży), wprowadzania na rynek produktów ekologicznych, także importowanych z państw trzecich oraz zbioru z stanu naturalnego – w tym do wydawania i cofania certyfikatów w rolnictwie ekologicznym.

Ramy prawne rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej określa rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

"Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów."

W związku z tym informujemy, że można skorzystać z naszych usług w powyższym zakresie.

Skorzystanie z naszych usług powinno być poprzedzone przesłaniem "Zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym" na adres naszego biura:

Bioekspert Sp. z o.o.
ul. Chocimska 13/12 
00-791 Warszawa

Po wpłynięciu „Zgłoszenia” do naszego biura otrzymacie Państwo dalsze informacje dotyczące podpisania umowy oraz zasad płatności i przeprowadzania kontroli. Dodatkowe informacje w zakładce Rozpoczęcie działalności i Przejście z innej JC.

W ramach współpracy z zagranicznymi jednostkami certyfikującymi oferujemy także kontrolę i certyfikację na inne standardy:

  • Rolnictwo biodynamiczne we współpracy z Demeter International e.V.
  • Standardy Rolnictwa Ekologicznego Soil Association we współpracy z SACL
  • Standardy Naturland we współpracy ze stowarzyszeniem Naturland e.V.
  • Standardy produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych ze znakiem "Knospe" Stowarzyszenia Bio Suisse.
 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej….

Akceptuję pliki cookies pochodzące z tej strony.