ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI

WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI

INSPEKTOR ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: [email protected] Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w CV następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji przez Bioekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-511) przy ul. Belgijskiej 5 lok. 4. Administratorem danych osobowych jest Bioekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-511) przy ul. Belgijskiej 5 lok. 4, NIP: 526-26-85-183, REGON: 01532488600000, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144605.

DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU:

  • przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji prowadzonego na aplikowane przez Państwa stanowisko, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w zakresie danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy; uwzględnienia Państwa aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie udzielone przez Państwa zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do momentu odwołania tej zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu jej udzielenia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla realizacji celów procesu rekrutacji, w związku, z którym składacie Państwo dokumenty aplikacyjne tj. przez 3 miesiące od dnia zamknięcia rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na przyszłe rekrutacje – przez okres 12 miesięcy od dnia udzielenia zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  • Dane osobowe mogą zostać ujawnione: zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  • W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wycofania udzielone zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.