ul. Chocimska 13/12, 00-791 Warszawa +48 509 535 583 [email protected]

2022 kwiecień 12

Od dnia 1 stycznia 2022r. obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Certyfikaty wydane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 834/2007 są ważne do końca ich daty ważności, jednak nie